Co asi David Beckham ví o whisky?

Co asi David Beckham ví o whisky?

Co asi David Beckham ví o whisky?

Pepa reportuje ze dvou cest po skotských palírnách a spekuluje o napojení Davida Beckhama na alkoholový průmysl.

Fotografie © 2012 Josef Litt

V roce 2014 proslavený fotbalový útočník propůjčil své jméno whisky v hranaté modré láhvi. Pravděpodobně předražený produkt měl přilákat nové, především mladé konzumenty.

Asociace Skotské Whisky reportovala další rekordní rok. V roce 2018 navštívilo palírny whisky ve Skotsku na dva milióny lidí. Skotsko také exportovalo 41 lahví whisky každou sekundu. Možná pan Beckham opět narazil na zlatou žílu.

Wee Witchie (Malá čarodějka). Nejmenší destilační nádoba v palírně Mortlach.

Fotografie © 2019 Josef Litt

Opuštěné prostory…
Někdy navštěvujeme opuštěné a více nepoužívané výrobní prostory v palírnách, které nejsou běžně dostupné veřejnosti.

Fotografie © 2019 Josef Litt

Spousta lidí si stěžuje na jejich první nepříjemnou zkušenost s whisky. Nicméně, kvalita a styl různé whisky se od sebe výrazně liší. Říká se, že na světě je whisky pro každého; jen je třeba ji najít. Přidejte tradici, řemeslo, vášeň a hrdost lidí, kteří whisky dělají, a získáte recept na celoživotní potěšení.

Tvrdý alkohol mi příliš nechutnal a whisky nebyla vyjímkou. Whisky mě zaujala až před deseti lety, když jsem ochutnal zakouřenou jednosladovou Skotskou vypálenou na ostrově Islay. Na tu “mojí whisky” jsem narazil čirou náhodou. Ochutnal jsem další a v následujících letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl pomoci ostatním najít jejich oblíbený styl a vychutnávat si rozmanitost, kterou whisky oplývá.

Některé whisky jsou jemné a voní po květinách, některé jsou zakouřené a připomínají dezinfekci. Proč? To je nejlepší se dozvědět přímo u zdroje.

“Příliš čehokoliv je špatné, ale příliš dobré whisky je sotva dost.”
— Mark Twain

Večer v palírně Laphroaig. Vyfotografováno z pronajatého člunu na cestě z ostrova Jura do přístavu Port Ellen.

Fotografie © 2015 Josef Litt

lahví Skotské bylo v roce 2018 vyexportováno každou sekundu.

V první polovině roku jsem po Skotských palírnách doprovázel dvě skupiny lidí. Připravený itinerář odrážel znalosti a zkušenosti účastníků. Se skupinou, která se chtěla seznámit se základy, jsme prozkoumali rozdíly ve stylech whisky a probrali jsme jak výrobní proces ovlivňuje výsledný produkt v láhvi. Ochutnali jsme pečlivě vybrané jednosladové whisky nejvyšší kvality, pocházející ze všech koutů Skotska. Poté jsme se přesunuli na ostrov Islay na několik čistě požitkových dní. Tam jsme se věnovali whisky kterou v obchodech nekoupíte, často přímo ze sudů v palírenských sklepech.

Dozvěděli jsme se o sladování, rmutování, kvašení, destilaci a zrání. Zjistili jsme jak moc různé druhy dubu ovlivňují whisky uvnitř sudů a naplnili jsme si vlastní láhev whiskou, kterou jsme si vybrali ze tří rozdílných barelů. Počasí se vydařilo a užili jsme si spoustu legrace a zábavy.

 

Létající Skot v aprílovém počasí. Náhlá změna počasí nás překvapila v palírně Glenfarclas. Někteří se pokusili odletět do teplých krajů.

Fotografie © 2019 Josef Litt

Ochutnávka “piva”.

Fotografie © 2019 Josef Litt

S druhou skupinou jsme skočili přímo do hluboké vody na každoročním Speyside Whisky Festivalu. Na speciálních ochutnávkách jsme například porovnávali whisky z jedné palírny, avšak vyrobené v různých desetiletích. Končili jsme v šedesátých letech minulého století. Ochutnali jsme whisky ze dvou lahví, které se spolu prodávají bezmála za milión korun. Ředitelé palíren nás vzali do palíren, které nejsou běžně otevřené veřejnosti. Provedli nás místy, která již nejsou díky modernizaci vároby používána, ale stále obsahují starou techniku. Prožili jsme si sen milovníka whisky.

Mark Twain údajně prohlásil: “Příliš čehokoliv je špatné, ale příliš dobré whisky je sotva dost”. Přidal bych k tomu, že to samé platí pro znalosti, radost a smích. Během našich cest jsme neměli možnost ochutnat whisky pana Beckhama z hranaté modré láhve, ale vrátili jsme se dostatečně vybaveni znalostmi abychom posoudili, zda-li jeho whisky stojí za to.

Napište mi, pokud byste se ke mě rádi přidali na jedné z budoucích cest za Skotskou Whisky a nebo třeba za potápěním.

Co asi David Beckham ví o whisky?

What Does David Beckham Know About Whisky?

What Does David Beckham Know About Whisky?

Josef reports on his last two trips to Scotland's distilleries and speculates about Mr Beckham's involvement with the whisky industry.

Photograph © 2012 Josef Litt

In 2014, the world-famous football striker lent his fame to whisky in a blue square bottle. Arguably an overpriced product seemed to be the vehicle for attracting new customers by shattering the perception of whisky as an old fashioned drink.

The Scotch Whisky Association reported yet another record-breaking year. In 2018, over two million people visited Scotch Whisky distilleries, and forty-one bottles were shipped overseas each second. Mr Beckham was onto something.

Wee Witchie. The smallest still in the Mortlach Distillery.

Photograph © 2019 Josef Litt

Abandoned spaces…
We often visit abandoned or disused industrial spaces in the distilleries that are usually unavailable to the public.

Photograph © 2019 Josef Litt

So many people told me about their underwhelming experience with whisky. However, Scotch comes in many different styles and qualities. Some say there is whisky for everyone; one only needs to find it. Add the authentic heritage, craftsmanship, passion in whisky-making and here is a recipe for life-long enjoyment.

I hardly ever appreciated spirits as a drink and whisky was no exception. My own journey of acquired taste started ten years ago when I tried a smoky single malt distilled on the Isle of Islay. I stumbled onto the “my” whisky by pure coincidence. Over the years, I was lucky and privileged to help others to find their favourite style and appreciate Scotch Whisky in its diversity.

Some whiskies are smooth and smell after flowers, some are smoky and medicinal. Why is that? Best to find out directly from the makers!

“Too much of anything is bad, but too much good whiskey is barely enough.”
— Mark Twain

An evening at the Laphroaig Distillery. Taken from a hired boat on the way from Isle of Jura to Port Ellen.

Photograph © 2015 Josef Litt

bottles of Scotch are shipped overseas each second

In the first half of this year, I took two groups of people to some of the distilleries in Scotland. The itinerary of the trips reflected the attendees’ knowledge and previous experience. With the group keen to learn the basics, we explored the differences in styles of whisky, we talked about the production process and how it affects the liquid in the bottle. We tasted a carefully selected variety of whiskies of the highest quality from all corners of Scotland before moving to the Isle of Islay for a couple of days of pure indulgence. There we enjoyed whiskies one cannot buy in shops, often straight from the casks in the distillery cellars.

We learnt about malting, mashing, fermentation, distillation and maturation. We found out how much the different barrels influenced the whisky inside, and we filled our own bottle with whisky of our choice comparing the liquid matured in various woods. Weather was lovely, and we had loads of fun.

 

A flying Scotsman in April weather. Sudden weather change surprised us at the Glenfarclas distillery. Some attempted to fly off to a warmer place.

Photograph © 2019 Josef Litt

Tasting the “beer”.

Photograph © 2019 Josef Litt

With the other group, we went straight to the deep end of the annual Speyside Whisky Festival. On specialist tastings, we compared styles of whiskies from a single distillery produced in different decades. Some of the bottles carried a price tag worth tens of thousands of pounds. Distillery managers took us to distilleries usually inaccessible to the public and allowed us into areas mothballed due to modernisation but still containing the old machinery. We lived an enthusiast’s dream.

I would add that the same is true for knowledge, joy and laughter. We did not have the opportunity to taste Mr Beckham’s whisky from the square blue bottle, but we came out of the trip well-equipped to assess its quality and value.

Get in touch if you are interested in joining me on one of the future trips.

Camera Icon

Subscribe To My Newsletter

Join my mailing list to receive the updates on books, photographs and holidays.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest