Galérie fotografií z Palau

Galérie fotografií z Palau

Galérie fotografií z Palau

Zdravé korály jsou chloubou potápění na Palau.
Fotografie © 2018 Josef Litt

Potápění na Palau, souostroví plném ostrůvků ve tvaru hříbků s kloboučky pokrytými bujnou zelení a s korálovými útesy oplývajícími podmořským životem, jsem měl na seznamu aktivit od té doby, co jsem se začal potápět. Konečně se mi sen splnil, díky All4Dive, mému oblíbenému potápěčskému klubu z Prahy.

Štěstí přeje připraveným, a tak jsem si sepsal seznam zvířeny a míst, která jsem chtěl navštívit a vyfotografovat. Manty, žraloci, loděnka hlubinná, vraky letadel, Chandelier Cave (Lustrová jeskyně) a Jellyfish Lake (Medůzové jezero) patří mezi hlavní atrakce na Palau. Řetězce ostrůvků tvoří samy o sobě nádhernou scenérii, především z ptačí perspektivy.

Těžko jsem mohl zažít všechnu tu krásu během jednotýdenního potápěčského safari. Počasí nám navíc příliš nepřálo a nadělilo nám netradičně špatnou viditelnost pod vodou na začátku našeho pobytu. Manty jsme viděli, ale bohužel jsem se nedostal ke vhodné fotografické příležitosti, abych zachytil jejich majestát.

Přes počáteční nepřízeň počasí jsme si výlet na lodi Ocean Hunter III krásně užili a zpátky jsem přivezl spoustu fotografií. Palau pro nás má ale stále mnoho zajímavých aspektů, které jsme neměli šanci prozkoumat. Vrátíme se a rád o nich napíši.

Zatím si užijte fotografie z poslední cesty.

Pojeďte se mnou za dobrodružstvím a přivezte si vlastní krásné fotografie!

Galérie fotografií z Palau

Gallery of Palau Photographs

Gallery of Palau Photographs

Healthy coral growth is one of the hallmarks of Palawian diving.
Photograph © 2018 Josef Litt

Diving Palau, the archipelago full of mushroom-like islets covered with lush vegetation above the water and stunning coral reef underwater, was on my bucket list since I started to dive. Finally, we made the dream came true with All4Dive, our favourite dive club from Prague in the Czech Republic.

As a preparation, I made a list of animals I’d like to encounter and places I’d want to visit. Mantas, sharks, nautilus, aeroplane wrecks, the Chandelier cave and the Jellyfish lake, belong to the unmissable attractions. The chains of islands itself are a spectacular view, best enjoyed from the air.

I could have hardly seen all this beauty during one week of liveaboard diving. Also, the weather was not the best during our trip and caused some lousy visibility at the beginning of the journey. We saw mantas, but I did not have a good enough photographic opportunity to capture their majesty.

Despite the weather, we had a great time aboard Ocean Hunter III, and I was able to bring back some images. There are so many aspects of Palau we did not explore. We will be back and report.

In the meantime, enjoy the pictures from the last trip.

Join me on one of my trips and bring back your own photos!

Camera Icon

Subscribe To My Newsletter

Join my mailing list to receive the updates on books, photographs and holidays.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest