Na Galapágy si příště vezmu podvlékačky

Na Galapágy si příště vezmu podvlékačky

Na Galapágy si příště vezmu podvlékačky

Ostrov Wolf. Letecký pohled na ostrov s potápěčskou lokalitou The Anchorage napravo.
Fotografie © 2016 Kevin Hanson
Rozdílná podmořská prostředí v různých částech souostroví nabízí úžasná setkání s galapážskou zvířenou v teplých i studených vodách.
Ostrov Wolf se noří do rovníkové noci a obloha září ohňostrojem hvězd. Nejbližším zdrojem světla, který by rušil tu fascinující podívanou, jsou nepatrná výstražná lodní světélka třicet námořních mil daleko.

Zuby mi nekontrolovatelně klepou a nedokáži udělat nic s třesem v černočerné podvodní tmě třicet metrů pod hladinou. Písčité dno je prázdné jako plážová lehátka v Grónsku. Mohu předstírat, že jsem tuleň. To ale nepomáhá ve třináctistupňové vodě, o které si můj podchlazený mozek myslí, že je sotva nad bodem tání. Nabývám dojmu, že mi mráz vykresluje ledové vločky na skle potápěčské masky. Raději bych seděl na horní palubě s hrnkem horkého čaje v ruce a koukal na jasnou hvězdnou oblohu. Jsem ale tady na dně, ztuhlý jako zmrzlý Eskymák bez podvlékaček, a s chabě blikající lampou hledám zjevně nepolapitelného Chřestivce Darwinova, Ogcocephalus darwini.

Nenajdu klid, dokud chřestivce nevyfotografuji pro moji knihu o Galapágách. Bez té fotografie přijde veškerá má námaha vniveč. Odborná veřejnost knihu a moji snahu odsoudí, rodina a přátelé mě zavrhnou a moje rybičky se odstěhují do nějakého cizího akvária.

Vzduch mi dojde během následujících patnácti minut. Á, počkejte! Něco se pohnulo na písku támhle přede mnou…!

Chřestivec Darwinův Přeháněl jsem jen trošku, když jsem svoji babičku přirovnal k této milé tváři.
Fotografie © 2016 Josef Litt
Rybářský člun u ostrova Wolf.
Tuto fotografii jsem pořídil v roce 2011, když ještě místní rybáři mohli lovit v okolí ostrovů Darwin a Wolf. V roce 2105 Ekvádor vyhlásil severní oblast Galapážské mořské rezervace za chráněnou oblast, kde není dovolen žádný rybolov.
Fotografie © 2016 Josef Litt
Co vás napadá, když před sebou vidíte chřestivce? Mě připomíná moji babičku po dlouhém večírku. Potom, co se musela nalíčit v taxíku, neměla po ruce zrcátko a myslela přitom na hromadné vymírání ještěrů pozdních druhohor. Asi není náhoda, že chřestivci patří do řádu ďasů.

Chřestivci nejsou přeborníci v plavání. Tráví svůj život na mořském dně a svoje modifikované hrudní ploutve používají k lezení jako nemotorné nohy. V ohrožení se pokusí odplavat do bezpečí, velice rychle a komicky se přitom kývají ze strany na stranu. Přestože vypadají prapodivně, nejsou, na rozdíl od mé babičky, lidem nebezpeční. Jejich hřbetní ploutev se přeměnila ve výrazný „roh“ na hlavě. První paprsek té ploutve tvoří jakýsi „rybářský prut s návnadou“, tzv. illicium. Chřestivci s jeho pomocí loví menší ryby. Přírodovědci se dohadují, zda jasně červené rty pomáhají Chřestivcům Darwinovým lákat malé rybky na návnadu anebo zda jsou spíše důležitým znakem při výběru partnerů. Zjevně mají Ogcocephalus darwini a Homo Sapiens společný přístup k řešení problémů.

“Chřestivec mi připomíná moji babičku po dlouhém večírku. Potom, co se musela nalíčit v taxíku, neměla po ruce zrcátko a myslela přitom na hromadné vymírání ještěrů pozdních druhohor.
Panorama lokality Punta Vicente Roca Tučňáci a kormoráni obývají malou pláž napravo. Skalnatý výběžek nalevo označuje potápěčskou lokalitu, na které lze potkat měsíčníky.
Photograph © 2016 Josef Litt
05:00, o dva dny později
Svítání se ještě válí pod peřinou a malé vlnky tiše šplouchají o sopečné skály Punta Vicente Roca na ostrově Isabela. Šeptem si opakujeme pravidla pro setkání s měsíčníky Mola Alexandrini. Zaprvé, ponoříme se na skalní platformu ve třicetimetrové hloubce. Zadruhé, když měsíčníci připlavou, nikdo se ani nehne, dokud z nich Ostnatci mexičtí nezačnou obírat parazity. Zatřetí, nikdo nepoužije blesk na fotoaparátu, dokud se měsíčníci nepostaví tlamou vzhůru k hladině.

Studený hlubinný Cromwellův mořský proud naráží na západní stranu galapážské platformy a u ostrovů Fernandina a Isabela přináší k hladině živiny pro potravní propletenec mořských živočichů, ryb, ptáků a savců. Punta Vicente Roca proto oplývá životem. Zmínil jsem, že je Cromwellův proud studený? Je tak studený, že vyhovuje i malé kolonii Tučňáků galapážských, Spheniscus mendiculus, obývající pláž v zátočině!

Ostnatec Bodianus eclancheri Pestrobarevní ostnatci jsou ozdobou podvodního života na lokalitě Punta Vicente Roca.
Photograph © 2016 Josef Litt
Noříme se do třiceti metrů a čekáme až měsíčníci vyplavou z temné hlubiny. Viditelnost stojí za starou bačkoru, možná pět nebo šest metrů. Svítání se teprve hrabe z postele, ale slunci dá vědět teprve až bude mít hotovo v koupelně. Hloubka a zima ubíjí naše odhodlání s policejní brutalitou minulého režimu. Po dvaceti minutách čekání se moji společníci jeden po druhém odpojují a směřují k hladině, buď kvůli podchlazení či kvůli docházejícímu vzduchu. Opět mi schází podvlékačky a šálek horkého čaje, pokud možno s rumem. Ale zatím zůstávám namístě.

Zničehonic zelenomodré stíny pod námi ještě více tmavnou. Dva měsíčníci stoupají k čistící stanici a nechávají ostnatce konat jejich symbiotickou povinnost.

Ne, samozřejmě se nikdo pravidly neřídí! Zmrzlí, rozrušení a opilí dusíkem nečekáme až se měsíčníci na čistící stanici usadí a pálíme ze všech blesků co to jen jde. Obě ryby mizí v hlubině během několika sekund. Zůstává mi po nich jenom jeden ucházející snímek…

Měsíčník. Na Galapágách se vyskytují dva druhy měsíčníků, Mola mola a Mola alexandrini. Není jednoduché je rozlišit bez pomoci rentgenu anebo pitvy. Myslím si, že my jsme na malé platformě ve třiceti metrech pod Punta Vicente Roca potkali měsíčníka Mola alexandrini.
Photograph © 2016 Josef Litt
Galapágy jsou jedním z nejlepších míst na světě pro blízká setkání s neobyčejnou zvířenou na zemi i pod vodou. Na to, že ostrovy leží přímo na rovníku, mají díky převažujícím studeným mořským proudům neobvyklé podnebí. Okolo ostrova Darwin a na východní straně ostrova Wolf se teplota vody pohybuje mezi 22-24°C. Okolo hlavního souostroví a obzvláště na jeho západní straně bývá voda mnohem studenější, až 12°C. A tak jsem si pod svůj 8 mm tlustý polosuchý neoprén nakonec ty podvlékačky oblékl.

A teď mi dejte chvilku, prosím. Musím se jít omluvit babičce a ukázat jí fotografii chřestivce!

Na Galapágy si příště vezmu podvlékačky

Freezing for Galapagos Wildlife

Freezing for Galapagos Wildlife

Island Wolf. Aerial view with the Anchorage dive site to the right.
Photograph © 2016 Kevin Hanson

Varied underwater environments in different parts of the archipelago offer stunning encounters with Galapagos wildlife in both, warm and cold waters.

The night settled on Wolf Island in the Galapagos. My teeth chatter, and there is nothing I can do with my whole body shivering in the pitch-black underwater darkness. The sandy bottom, thirty meters under the surface, is as empty as beach chairs in Greenland. You can pretend you are a fur seal. But it will not help you in 13°C degrees water which in my numb mind is just above freezing point. I would love to sit in the boat lounge with hot tea in my hand. But I am down here as cold as a frozen herring, and my lamp flickers in search of the elusive red-lipped batfish, Ogcocephalus darwini, a quirky representative of peculiar Galapagos wildlife.

The book I am writing about the Galapagos would utterly fail without a photograph of the batfish. And, I will run out of the air in the next fifteen minutes. Ah, but wait! Something just moved on the sand in front of me!

Red-lipped batfish. There was only a little exaggeration when I compared the batfish to my grandma.
Photograph © 2016 Josef Litt
Fishing boat at Wolf Island. This image was taken in 2011 when local fishermen could visit Darwin and Wolf island. Ecuador pronounced the northern expanse of the Galapagos Marine Reserve a sanctuary in 2015, where no fishing is allowed.

Photograph © 2011 Josef Litt

What do you see looking at the batfish? I imagine my grandma after a heavy night. The night when she did her makeup by herself – without a mirror and while thinking about mass extinction. She was not a conservationist, but her gentle hand helped many unlucky farm animals back on feet. When her hand did not help, her colourful swearing certainly did.

The bottom-dwelling batfish spend their life crawling more than swimming, using their modified pectoral fins to walk. When disturbed, they swim in a comical waddling movement. Although it is strange-looking, this species is harmless to humans – unlike my grandma. Batfish are anglers, using a particular body part called an illicium, which extends outward above their head to lure prey. I believe this species is also proof that water absorbs the colour red first. Otherwise, this example of Galapagos wildlife would starve to death, because no self-appreciating fish would come close to that hungry, bright red mouth.

“I imagine my grandma after a heavy night. The night when she did her makeup by herself – without a mirror and while thinking about mass extinction.”

Panorama of Punta Vicente Roca. The penguins and the cormorants inhabit the small beach to the right. The tip of the rocky outcrop to the left marks the dive site to spot the sunfish.

Photograph © 2016 Josef Litt

5 AM, two days later

Still dark, only small waves splashing against the volcanic rock of Punta Vicente Roca on Isabela. We repeat in low voices the rules for an encounter with Mola alexandrini, the Southern Ocean sunfish: Wait until the sunfish comes to the cleaning station near a platform at 30 m depth. Do not use strobes until the cleaning starts.

The cold oceanic Cromwell Current upwells on the western side of Isabela, bringing from the depths nutrition to a whole food web of fish and marine animals. As a result, Punta Vicente Roca brims with life and even hosts a colony of Galapagos penguins, Spheniscus mendiculus. Did I mention the Cromwell Current is cold? Well, it is penguin-cold!

Harlequin Wrasse. These spectacular wrasses are frequently seen at Punta Vicente Roca.

Photograph © 2016 Josef Litt

We descend to 30 m and wait for the sunfish to appear from the depths. The visibility is poor, maybe five or six meters. The dawn is rising, and there is no sun to speak of. Depth and cold quickly kill our determination. After twenty minutes of idle waiting, my buddies start leaving one by one, either because of hypothermia or running out of the air. But I stay put.

Suddenly two flecks below us take on a darker shade of blueish-green. Two sunfish rise to the cleaning station and let the Mexican hogfish perform their cleaning duty, picking parasites from their skin.

No, we did not stick to the rules. Being excited, cold, and intoxicated with nitrogen, we did not wait for the sunfish to settle and we fired our strobes too early. Both animals disappeared in a few seconds. Only a single viable image remained from this encounter with this elusive specimen of Galapagos wildlife.

Southern Ocean sunfish. It is a challenge to differentiate between the oceanic and the southern sunfish species without an x-ray or a dissection. I believe that it was the Southern Ocean sunfish, Mola alexandrini, we encountered at a small platform at 30 metres (100 feet) depth at Punta Vicente Roca early in the morning.

Photograph © 2016 Josef Litt

Writing a well-illustrated book about Galapagos took me to the islands multiple times. I travelled twice to photograph the underwater scenery and fauna of the northern islands, Darwin and Wolf. On another occasion, I visited thirteen islands during a two-week trip. I would recommend extending each trip with a stay on one of the main islands, Santa Cruz or San Cristóbal. Both offer a plethora of snorkelling and Galapagos wildlife spotting opportunities.

Galapagos offer one lesson. Despite being on the equator, their unique climate means that one is cold more often than desired.

Excuse me for now, please. Defrosted, I got to go and apologise to my grandma.

Camera Icon

Subscribe To My Newsletter

Join my mailing list to receive the updates on books, photographs and holidays.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest