Vyprodáno: Potápění na Galapágách na jachtě Pingüino Explorer.

Vyprodáno: Potápění na Galapágách na jachtě Pingüino Explorer.

Nejlepší potápění na Galapágách s kladivouny, žraloky velrybími u ostrovů Darwin a Wolf, a také s mořskými leguány u Fernandiny. Sedm nocí na palubě jachty ekonomické třídy, Pingüino Explorer. Na cestě vás bude doprovázet Josef Litt, autor a fotograf.

Vše co potřebujete vědět o Galapágách naleznete v Josefově knize GALÁPAGOS, nejlepším průvodci tímto souostrovím, který byl kdy napsaný.

4.–13. Listopad 2019

Pořádáno cestovní kanceláří SPARK AIRTICKETS, s.r.o., Praha.

Cena: 135,000 Kč

Obsahuje let z Prahy, Vídně nebo Mnichova.

Informace of destinaci

Potápění na Galapágách

Galapágy si vydobily reputaci jako ta nejlepší destinace pro potápění z lodi. To má svoje důvody. Sopečné souostroví se nestalo inspirací pouze pro Charlese Darwina v devatenáctém století, ale dnes i pro generace potápěčů, kteří sem přijíždějí obdivovat jinde nevídanou zvířenu. Na planetě neexistuje jiné takové místo. Mořskou faunu zde zastupují bezpočetná hejna žraloků, kladivounů, delfínů a rejnoků, ale také lachtani, mořští leguáni, želvy karety či dokonce tučňáci. Při troše štěstí je možné narazit i na kosatky dravé, měsíčníky a manty. Potápěčské sny se zde stávají skutečností. Potápění na Galapágách je více než návykové.

Tři oblasti Galapág se významně liší svým podmořským klimatem. Jakoby jste se potápěli na třech různých místech zeměkoule.

Studený Humboldtův mořský proud ze severovýchodu omývá břehy jižních a centrálních ostrovů chladnou zato poměrně čistou a modrou vodou o teplotě 23–24 °C na hladině. Očekávejte nádherná místa na potápění jako jsou Cousin Rock a nebo Cabo Marshall s rejnoky, mobulami a možná i obrovskými mantami. Zcela jistě narazíta na všudypřítomné lachtany.

Velmi studený hlubinný Cromwellův mořský proud naráží v hloubce na galapážskou platformu a vzlíná na hladinu především na západní straně ostrovů Fernandina a Isabela. Tady je voda na hladině studenější (18–22 °C) a většinou do zelena. V hloubce kolem 30 metrů očekávejte teplotu vody 13 °C. V této oblasti můžete obdivovat sopečné fumaroly u Roca Redonda. Punta Vicente Roca je nádherné místo pro pozorování měsíčníků na čistící stanici v hloubce 30 metrů a nebo při slunění na hladině. Nejsilnější zážitky ale přinese potápění s mořskými leguány o ostrova Fernandina.

Adrenalin ve větším než malém množství si nejvíce užijete u severních ostrovů Darwin a Wolf. Tady voda na hladině dosahuje 26-27 °C a v hloubce se pohybuje kolem 23°C, protože voda z převažujícího Humboldtova proudu se zde mísí s teplým rovníkovým Panamským proudem. Již při příjezdu vás pozdraví hejna delfínů, možná k kosatky černé a při troše štěstí i kosatky dravé. Potápění pod ikonickým Darwinovým obloukem je povznášející. Kamenité a nehostinné prostředí nad hladinou vás překvapí bohatostí života pod hladinou. Potápěčské výpravy většinou stráví tři dny v okolí ostrovů Darwin a Wolf. Kladivouni zde hrají hlavní roli. V hojném počtu jim přizvukují žraloci galapážští. Žraloci bělocípí se schovávají mezi útesy před většími predátory. V sezóně, v druhé polovině roku, u ostrova Darwin rádi předvádí své sólo výstupy žraloci velrybí, běžně zde dosahující délky přes dvanáct metrů. Mějte oči na stopkách a možná uvidíte žraloka tygřího.

Itineráře podléhají úpravám ředitelství Galapážského Národního Parku Nicméně, potápěčské výpravy většinou stráví tři dny v okolí ostrovů Darwin a Wolf.

Každý potápěč by si měl potápění na Galapágách dopřát, ale nejlepší zážitky si odvezou ti, kteří mají zkušenosti s potápěním v silných mořských proudech. Wolf a Darwin jsou den plavby od nejbližší nemocnice s hyperbarickou komorou na ostrově Santa Cruz. Lodě vybavují potápěče přidanými bezpečnostními prvky a potápěči se zanořují z člunů přímo bez zastávky na hladině. Prudké změny v teplotě vody (termokliny) jsou běžné, ale i ty přispívají k hustotě podmořského života. Potápěčští průvodci na lodích jsou na slovo vzatými experty, kteří na Galapágách vedli potápěče během tisíců ponorů. Bezpečnost potápěčů je jejich hlavní prioritou.

Galapágy jsou jedinečnou zkušeností a to nejlepší potápění lez zažít pouze z potápěčské jachty. To je také jediný způsob jak se dostat na ta nejlepší místa komfortně a bezpečně. Dopřejte si cestu a potápění plnými doušky!

Popis jachty

Potápěčská jachta Pingüino Explorer vděčí svoji existenci ochranářské iniciativě Ředitelství Galapážského Národního Parku, které podporuje rybáře aby se začali věnovat službám v turistickém ruchu. Vlastních jachty Pingüino Explorer je bývalý rybář. Dnes provozuje loď s pomocí rodiny a profesionálního týmu.

27-metrová loď ubytuje šestnáct hostů, osm členů posádky a dva průvodce licencované Galapážským Národním Parkem. Potápěči se dostávají na lokality pomocí dvou zodiaků. Nitrox je k dispozici za poplatek. Na potápěčské palubě je umístěno 34 dvanáctilitrových lahví, a také stůl pro fotoaparáty, nádrž se sladkou vodou na oplachování výstroje a dvě sprchy s teplou a studenou vodou. Po potápění posádka potápěčům nabízí teplé a nebo studené nápoje dle počasí.

Čtyři kabiny v trupu lodi a na hlavní palubě mají dvojité postele s přidanou patrovou postelí. Čtyři kabiny na horní palubě mají pouze patrové postele.

Jídlo je servírovano formou bufetu u čtyř stolů s místem pro všechny hosty. Bar nabízí pivo, červené a bílé víno a koktejly. Pohodlná společenská místnost má audio/video výbavu a knihovnu. Hosté si mohou vychutnat výtečnou Galapážskou kávu. K dispozici je horká a studená pitná voda a také čaj a mléko.

Typický itinerář

Itinerář potápění

Den Ráno Dopoledne Brzké odpoledne Pozdní odpoledne
Úterý Příjezd na Baltru Zkušební ponor a první ponor u Baltry
Středa Bartolomé Island Cousin’s Rock Cousin’s Rock
Čtvrtek Wolf Island Wolf Island Wolf Island Wolf Island
Pátek Darwin Island Darwin Island Darwin Island Darwin Island
Sobota Wolf Island Wolf Island Wolf Island
Neděle Punta Vicente Roca Punta Vicente Roca Cabo Douglas
Pondělí Roca Blanca Pinzón Island Volné odpoledne Volné odpoledne
Úterý Příjezd na Santa Cruz Odlet

Vyžádejte si rezervaci

Vyprodáno: Potápění na Galapágách na jachtě Pingüino Explorer.

Sold Out: Galapagos Diving Expedition aboard Pingüino Explorer

World-class Galapagos diving with hammerheads and whale sharks at Wolf and Darwin Island, and also with marine iguanas at Fernandina. Seven nights aboard the economy-class yacht Pingüino Explorer. The expedition is led by Josef Litt, author and photographer.

Find out more about the islands and Josef’s book GALÁPAGOS, the best travel guide to the archipelago ever written.

04–13 November 2019

Organised by SPARK AIRTICKETS, s.r.o., Prague, Czech Republic.

Price: 135,000 Kč (approx. £4,700)

Includes flights from Prague or a nearby airport.

Destination Details

Galapagos diving

The Galapagos have earned a strong reputation as one of the ultimate liveaboard diving destinations and not without reason. This low-lying volcanic chain was not only Darwin’s inspiration. It is home to diving the like of which you cannot find elsewhere on the planet. The marine life is unique with sharks, rays, sea lions, iguanas, penguins. Watch tuna, salema, snapper, rainbow runners and sail fins dart around the reef – if you can tear your eyes off the ocean’s larger inhabitants. This is every diver’s wish list come true before your eyes. Set your sights on some of the best liveaboard diving you will ever encounter and sail into the intoxicating world of diving in the Galapagos.

There are three distinctive types of underwater environment in the Galapagos Islands. It’s almost as if you were in three different dive destinations.

The Humboldt Current from the South washes the southern and central islands with pretty cold but reasonably clear and blue water (23–24 °C). Expect stunning dive sites such as Cousin Rock and Cabo Marshall, with eagle rays, mobulas and huge mantas, as well as endless large schools of brightly coloured surgeonfish and snappers, and of course the ever-present playful sea lions.

The cold Cromwell Current upwells at the western side of Isabela. Here the water is quite chilly (18–22 °C) and green. Explore the fumaroles (thermal vents) at Roca Redonda. Punta Vicente Roca is another fantastic dive site in that area with a sunfish cleaning station in 30 m depths. Dive with feeding marine iguanas at Cabo Douglas on Fernandina.

But the massive Galapagos diving action is in the north at Darwin and Wolf. Here the water can be 26-27 °C as these islands are warmed by the equatorial Panama current. Before you even get in the water, there is a chance of encountering dolphins and orcas from your liveaboard. Diving under the iconic Darwin Arch is thrilling. Rocky and unwelcoming above the water line, beneath awaits a truly inspiring scene. Three full days are spent at these two islands, getting to grips with every nook and cranny. Hammerheads are the first and foremost attraction, schooling in vast numbers around the submerged pinnacles of Wolf and Darwin. Galapagos sharks are common too, slinky and svelte nipping in and out of the reef life. White-tips hide in the reef from the larger predators. If you like your fish even bigger, whale sharks are seasonally seen in the blue, munching on plankton along with manta, mobula and eagle rays. Look out for a tiger shark in the shallows!

The itineraries may be subject to minor changes at short notice by the Marine Park Authorities. However, a substantial part of every trip is spent at Wolf and Darwin and some dives in the other areas.

Every diver should certainly experience the Galapagos diving for themselves, but the diving is not suited to novice divers. Wolf and Darwin are the furthest points on the itinerary and divers need to be comfortable in currents and zodiac diving. Thermoclines are common, but these are what draw the overwhelming numbers of big fish closer. Dive guides are experts in their fields – not only do they know how to make sure you have a safe and excellent dive trip, but they are also hugely knowledgeable about the marine life and eager to share! Please check with your Galapagos diving travel consultant about the required safety equipment.

The Galapagos is a once in a lifetime trip, and the best diving can only be accessed from liveaboards on either 7 or 10-night liveaboard options. This is the only way to travel and dive in comfort, visiting all the hot spots and highlights of this remarkable corner of the globe. Sail the oceans blue and prepare to be left breathless.

Boat Details

The Galapagos diving boat Pingüino Explorer owes its existence to the conservation initiative of the Galapagos National Park Directorate which encourages fishermen to switch from fishing to tourism. The owner of Pingüino Explorer is a former Galapagos fisherman. Nowadays he runs a boat with the support of his family and a professional team.

The 27-meter-long boat accommodates sixteen guests, eight crew members and two guides licensed by the Galapagos National Park. Divers use two zodiacs to reach the dive sites. Nitrox is available for a fee. The dive deck accommodates 34 twelve-liter aluminum tanks and features a camera table, fresh water tank and two showers with hot and cold water. After diving, snacks and cold or hot drinks are offered depending on the weather.

The four cabins inside the hull and on the main deck feature double beds with an additional bunk bed. The four cabins on the upper deck have bunk beds only.

Food is served buffet-style in a restaurant with four tables with a capacity for all the guests. The bar offers beer, red wine, white wine, and cocktails. The comfortable lounge features an audio/video equipment and a library. Guests can enjoy locally produced fragrant Galapagos coffee. There is also a hot and cold water dispenser, with tea and milk available.

Typical Itinerary

Galapagos Diving Itinerary

Day Early A.M. Late A.M. Early P.M. Late P.M.
Tuesday Arrival to Baltra Check-dive and dive near Baltra
Wednesday Bartolomé Island Cousin’s Rock Cousin’s Rock
Thursday Wolf Island Wolf Island Wolf Island Wolf Island
Friday Darwin Island Darwin Island Darwin Island Darwin Island
Saturday Wolf Island Wolf Island Wolf Island
Sunday Punta Vicente Roca Punta Vicente Roca Cabo Douglas
Monday Roca Blanca Pinzón Island Free afternoon Free afternoon
Tuesday Arrival to Santa Cruz Departure/flights

Request Booking

Camera Icon

Subscribe To My Newsletter

Join my mailing list to receive the updates on books, photographs and holidays.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest